Lumintell™ Smart City-belysning för offentlig infrastruktur. En smartare och grönare stadsbelysning!

Vad är Lumintell™?
Det är ett grönare och smartare belysningssystem för offentlig infrastruktur. Lumintell™ är ett pålitligt, toppmodernt och effektivt nätverk som möjliggör fjärrstyrning och övervakning av ett obegränsat antal gatlyktor. Du kan välja att styra dem separat eller gruppvis. Varje gatlykta är sen ansluten till en smidig online-applikation. I underhåll och service-appen kommuniceras all typ av hårdvaru- och anslutningsfel i realtid. Du kan därmed spara upp till hela 30–50% i underhåll- och servicekostnader. Lumintell™ innebär därmed otroligt lite underhåll.

Den smidiga Smart City-belysningen ger dig dessutom 30% extra i besparingar av LED-belysningsenergi och CO2-utsläpp.

Lumintell™ ger dig också möjlighet att ta beslut baserade på viktiga och värdefulla data. Den visar användarvänliga och överskådliga grafer över hur dagsläget ser ut. Applikationen rapporterar energibesparingsanalyser, koldioxidutsläpp och Smart Data.

Lumintell™ är i Sverige och hos oss på Light by Sweden för att stanna. Kontakta oss idag för ett kostnadsfritt och förutsättningslöst möte.

  • 60% – Årlig reduktion av energikonsumtion
  • 5 – Återbetalningsperiod mätt i år
  • 16,7 – Livslängd för produkt mätt i år
  • 2 227 T – Årlig reduktion av CO2-utsläpp

Produktinformation om Lumintell™
Ladda ner här

Läs mer om Novalume och Lumintell™ här