Guider Lux | Light by Sweden

Lux

Enheten lux är baserad på hur mycket ljus som når en yta eller ett område. Ju högre antal lux, desto starkare är belysningen. Lux används inom olika områden, som arkitektur, belysningsdesign och fotometri. Vänd dig till oss på Light by Sweden om du har frågor eller funderingar kring lux!

Vad är lux?

Lux är en måttenhet för att mäta hur mycket ljus som når en yta. Vad betyder då lux? Namnet Lux betyder inte något särskilt eller är inte någon specifik förkortning. Lux har fått sitt namn efter den tyska vetenskapsmannen Heinrich Georg Adolph Lux, som var en pionjär inom fotometri och ljusmätning på 1800-talet. Högt luxvärde innebär det vill säga en mer ljusstark belysning. Lux beräknas genom ljusflöde per ytenhet och är närmare bestämt hur mycket ljus som träffar en given yta. Lux är väldigt viktigt i ljusberäkningen för olika utrymmen och lokaler. Är lokalen tänkt som kontor där man arbetar med detaljerade uppgifter är högt luxvärde att rekommendera, medan ett vilorum eller liknande kräver lägre lux. Det vill säga rätt nivå av Lux skapar rätt ljusmiljö för den tilltänkta lokalen. 

Lux guide

Här har du en lux-tabell som kan vara en bra hjälp för att bestämma lämplig nivå av ljusstyrka för olika rum och miljöer. Med en lux-guide som nedan kan du få en bra indikation om belysningen är anpassad för just det specifika ändamålet. 

Lokal Antal lux
Kontor - arbetsyta 500 lux
Kontor - allmänljus 300 lux
Reception 200 lux
Konferensrum 500 lux
Korridor 200 lux
Väntrum 200 lux
Laboratorium 500 lux
Hiss 100 lux
Kassa i butik 500 lux
Restaurangkök 500 lux
Förskola, lekrum 300 lux
Klassrum 300 lux
Klassrum - bildsal 750 lux
Klassrum - slöjdsal 300 lux
Trapphus 150 lux
Gymnastiksal 300 lux
Parkeringshus 100 lux
Butik 500 lux
Stormarknad 800 lux
Lager 300 lux
Guid om lux
Skillnad

Lux vs lumen

Skillnaden mellan lux och lumen är att lumen enbart mäter det totala ljusflödet som en ljuskälla producerar medan lux tar hänsyn till det område över vilket ljusflödet sprids. 1 lux motsvarar en lumen per kvadratmeter. Lux är därmed ett mer specifikt mått på ljusstyrka än lumen, då det tar hänsyn till ytan som belysts av ljuskällan. 

Läs mer om lumen

Guider

Läs mer om vad olika begrepp står för kring belysning och ljussättning. Vi guidar dig!

Lumen | Light by Sweden

Lumen

Lumen är en enhet för att mäta ljusflödet och står för den totala mängden ljus som utstrålas från en ljuskälla. Ju högre lumen, desto mer ljus avges, medan ett lägre antal indikerar en lägre …

IP-klassningar

IP-klassningar

IP-klassning är en standard som används för att beskriva skyddsnivån hos elektroniska enheter mot inträngande föremål och vätskor. Det består av två siffror, där den första indikerar skydd mot fasta …

Färgtemperatur

Färgtemperatur är en egenskap hos ljuskällor som beskriver den visuella känslan av dess färg. Vi på Light by Sweden finns här om du önskar rådgivning och hjälp med att välja rätt färgtemperatur för …

Kontakt

Kontakta oss

Light by Sweden

Guider & nyheter

Utfasning lysrör

Utfasning lysrör

Under 2023 kommer EU förbjuda produktion av lysrör då de innehåller kvicksilver som är ett giftigt ämne. Har du redan installerade lysrör så behöver inte dessa bytas ut men vi rekommenderar att du så …

Guider Ljusskola | Light by Sweden

Ljusskola

När det kommer till belysning finns det en hel del begrepp att hålla reda på. I den här guiden går vi igenom dessa mer grundligt och hur de relaterar till olika aspekter som kan vara viktiga att …

Ljusberäkning

Ljusberäkning kan låta krångligt men det är ett effektivt sätt att dimensionera och designa belysningen så att ljusnivå, ljusfördelning, placering och antalet armaturer blir rätt för den tilltänkta …

Kontakta oss

Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.