Ljusberäkning

Ljusberäkning kan låta krångligt men det är ett effektivt sätt att dimensionera och designa belysningen så att ljusnivå, ljusfördelning, placering och antalet armaturer blir rätt för den tilltänkta lokalen. Vi hjälper er gärna planera och beräkna belysningen till ert nästa projekt. Kontakta oss för en kostnadsfri ljusberäkning!

Hur gör vi en ljusberäkning?

  1. Först behöver vi veta vilken verksamhet som bedrivs i lokalen. Då vet vi bland annat hur lux- och jämnhetskravet ser ut, vilka inställningar vi ska göra i programmet, vilken ip-klassning och färgtemperatur som är mest lämplig. Det vi inte vet försöker vi ta reda på, till exempel om det är valfri placering av armaturer eller om det finns befintliga linor att förhålla sig till. Vi försöker helt enkelt ta reda på så mycket som möjligt för att ljusberäkningen ska bli optimal för just er lokal.

     

  2. För att göra en ljusberäkning behöver vi tre mått; lokalens längd, bredd och höjden armaturerna ska monteras på. Det är viktigt att ni informerar om det är pallstallage, stora maskiner eller något annat i lokalen som kan förändra ljusbilden. På förfrågan beräknar vi lokalen som ett ”tomt rum”, d.v.s. når ett visst antal lux utan hänsyn till möblemang, vilket är det mest efterfrågade tillvägagångssättet.

  3. Lokalen konstrueras ihop och er information tillsammans med krav och rekommendationer från relevanta standarder utgör grunden, även när vi väljer vilken armatur som ska ritas in. Exempelvis vilken klassning armaturen bör ha, effekt, ljusfördelning och montagesätt. Hur många armaturer det blir begrundas delvis på hur många lux ni efterfrågar, att kravet på jämnhet uppfylls och att risken för bländning blir låg. 

  4. När vi fått de första resultaten från beräkningen laborerar vi med antalet armaturer och placering. Om det är fri placering tar vi eventuellt bort en lina om kraven fortfarande uppfylls eller så behöver vi komplettera med en lina för att nå en bättre jämnhet. Vi laborerar även med olika armaturer, effekter och ljusfördelningar för att leverera bästa möjliga lösning.

  5. Beräkningen är färdig när vi uppnår lux- och jämnhetskravet med ett rimligt antal armaturer och en genomtänkt placering. Ljusdesignern och ansvarig säljare kontrollerar att kraven är uppfyllda, att ingen information försummats under projektets gång och att ljusberäkningen som helhet möter er vision. Efter godkänd ljusberäkning gör säljaren en offert och lämnar över underlaget till er. Om ni skulle önska ett alternativ att jämföra med eller vill justera något så hjälper vi gärna er med detta!

Vanliga frågor ljusberäkning

De flesta efterfrågar en ljusberäkning för att optimera, de får reda på det exakta antalet armaturer som behövs för att nå ett visst antal lux. Även för att säkerställa en behaglig ljusmiljö anpassad efter den verksamhet som bedrivs och rummets utformning i sin helhet.

Light By Sweden gör ljusberäkningar kostnadsfritt.

Allt från 10 minuter till X antal dagar. Det beror på hur stort projektet är men även underlagets kvalitet. Tydliga ritningar och att all nödvändig information finns med i underlaget effektiviserar processen. Vår uttalade målbild är att överlämna beräkning och offert inom två veckor från att vi mottagit förfrågan.

Ljusberäkning | Light by Sweden
Kontakt

Förfrågan om ljusberäkning

Skicka en förfrågan om en kostnadsfri ljusberäkning till oss. Vi återkommer oftast inom två veckor med en klar beräkning. Vi finns här för Dig.

Kontakta oss

Guider & nyheter

Utfasning lysrör

Utfasning lysrör

Under 2023 kommer EU förbjuda produktion av lysrör då de innehåller kvicksilver som är ett giftigt ämne. Har du redan installerade lysrör så behöver inte dessa bytas ut men vi rekommenderar att du så …

Guider Ljusskola | Light by Sweden

Ljusskola

När det kommer till belysning finns det en hel del begrepp att hålla reda på. I den här guiden går vi igenom dessa mer grundligt och hur de relaterar till olika aspekter som kan vara viktiga att …

Kontakta oss

Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.