IP-klassningar

IP-klassningar

IP-klassning är en standard som används för att beskriva skyddsnivån hos elektroniska enheter mot inträngande föremål och vätskor. Det består av två siffror, där den första indikerar skydd mot fasta föremål och den andra mot vätskor. Light by Sweden erbjuder rådgivning om IP-klassning och hjälper till att hitta lämpliga belysningsalternativ för att möta specifika krav och säkerhetsstandarder.

Publicerat

Vad är IP-klassning?

IP-klassificering är ett internationellt sett att koda olika kapslingsklasser. Det vill säga en kapslingsklass på en produkt anger hur väl den klarar yttre påverkan som av till exempel vatten, damm eller liknande. IP betyder och står för International Protection. IP följs av två siffror som beskriver graden av skydd produkten har. 

Den första av de två siffrorna beskriver vilket skydd produkten har mot fasta föremål så som till exempel hur mycket damm produkten kan motstå eller kan tränga in i produkten. Intervallet på första siffran är noll – sex, där noll betyder att produkten är helt oskyddad, medan sex betyder att produkten är helt skyddad från damm och partiklar. 

Den andra siffran hur produkten är skyddad mot vatten och vattentäthet. Här är intervallet noll – nio. På samma sätt som föregående siffra så betyder noll att produkten är helt utan skydd. Högre siffra betecknar bättre skydd mot vatten. Dock definierar siffrorna inte alltid ett bättre skydd utan vad produkten klarar av för olika typer av påverkan från vatten.

IP-klassning tabell

Som ovan nämnt är olika ljusarmaturer märkta med en tvåsiffrig betäckning som utger den grad av skydd en lampa har. I tabellen nedan reder vi mer ingående ut vad denna betäckning står för.

Första siffran Egenskaper Andra siffran Egenskaper
0 Inget skydd 0 Inget skydd
1 Petskyddad mot inträngande av fasa föremål större än 50 mm 1 Skyddad mot droppande vatten
2 Petskyddad mot inträngande av fasa föremål större än 12 mm 2 Skyddad mot droppande vatten. Apparaten får inte luta mer än max 15° från normalvinkel
3 Petskyddad mot inträngande av fasa föremål större än 2,5 mm 3 Skyddad mot strilande vatten. Max vinkel på 60°
4 Petskyddad mot inträngande av fasa föremål större än 1 mm 4 Skyddad från strilande vatten från alla vinklar
5 Dammskyddad 5 Skyddad mot spolande vatten från munstrycke
6 Dammtät 6 Skyddad mot kraftig överspolning av vatten
7 Kan sänkas ned tillfälligt i vatten utan att skadas
8 Lämpad för långvarig nedsänkning i vatten, enligt tillverkarens anvisning
9 Skyddad mot varmt vatten med högt tryck

IP-klassningar | Light by Sweden

IP-klass utomhus

Viktigt att tänka på när man väljer IP-klassning för sin utomhusbelysning är vart och hur lamporna ska placeras. Ska lamporna exempelvis monteras på en plats där de skyddas från regn, men ändå kan utsättas för fukt och droppande vatten så kan IP21 räcka. Det innebär att lampan endast har ett skydd från lodrätt fallande droppar samt ett visst skydd från inträngande partiklar. En högre IP-kassning krävs dock om lampan helt ska utsättas för regn och är menad att planeras mer än 50 centimeter från närmsta vågräta eller lutande plan. Då krävs minst IP23. Ska lampan däremot placeras i marken behövs ännu högre IP-klassning, det vill säga minst IP67. Vilket innebär ett högt skydd mot inträngande partiklar och fullständigt skydd mot vatten. Med andra ord är dessa aspekter en förutsättning för att din belysning ska hålla och fungera. 

Våra armaturer har följande IP-klassningar

IP-klassning Skydd Våra armaturer
IP20 IP-klass 20 skyddar mot elektriska stötar. Har inget annat skydd mot fukt eller inträngande partiklar. Bra om du har småbarn hemma. Hänvisningsarmatur IP20, Nödljusarmatur IP20, Rimfrost, Sirius G2, Mareld
IP20/44 Altari G2
IP23 Sprutsäker ± 60° skyddar mot vatten som kommer ovanifrån. Kravet för denna klassning är att efter avslutat test ska det inte finnas något vatten på elektriska komponenter. Irrbloss, IN23
IP44 Denna IP klass gör inte belysningen vattentät, men den har ett system som hindrar vatten att komma i kontakt med de elektriska delarna. Novomax, Helgonsken
IP65 Produkter med IP65 klassning är helt dammtäta vilket innebär att produkten är skyddad mot inträngande fasta föremål så som damm. Att produkten är spolsäker innebär att den är skyddad mot vattenbesprutning från alla riktningar. Hänvisningsarmatur IP65, Novo Eden, Norrsken, Thebe
IP66 Klassificeringen IP66 innebär att produkten uppfyller högsta skydd mot inträngande fasta föremål, exempelvis damm och är därför dammtät. Beteckningen IP66 gör att produkten har skydd mot kraftig vattenspolning från alla olika riktningar. Ciceron, Anseris, Pavonis, Hydra
IP69K Produkter med klassificeringen IP69K är helt dammtäta precis som de tidigare klassificeringarna. Det innebär också att produkten är vattentät men också att produkter med klassificeringen IP69K klarar högtryckstvätt i höga temperaturer. Supernova

Guider

Läs mer om vad olika begrepp står för kring belysning och ljussättning. Vi guidar dig!

Guider Lux | Light by Sweden

Lux

Enheten lux är baserad på hur mycket ljus som når en yta eller ett område. Ju högre antal lux, desto starkare är belysningen. Lux används inom olika områden, som arkitektur, belysningsdesign och …

Färgtemperatur

Färgtemperatur är en egenskap hos ljuskällor som beskriver den visuella känslan av dess färg. Vi på Light by Sweden finns här om du önskar rådgivning och hjälp med att välja rätt färgtemperatur för …

Lumen | Light by Sweden

Lumen

Lumen är en enhet för att mäta ljusflödet och står för den totala mängden ljus som utstrålas från en ljuskälla. Ju högre lumen, desto mer ljus avges, medan ett lägre antal indikerar en lägre …

Kontakt

Kontakta oss

Light by Sweden

Guider & nyheter

Ljusberäkning

Ljusberäkning kan låta krångligt men det är ett effektivt sätt att dimensionera och designa belysningen så att ljusnivå, ljusfördelning, placering och antalet armaturer blir rätt för den tilltänkta …

Utfasning lysrör

Utfasning lysrör

Under 2023 kommer EU förbjuda produktion av lysrör då de innehåller kvicksilver som är ett giftigt ämne. Har du redan installerade lysrör så behöver inte dessa bytas ut men vi rekommenderar att du så …

Guider Ljusskola | Light by Sweden

Ljusskola

När det kommer till belysning finns det en hel del begrepp att hålla reda på. I den här guiden går vi igenom dessa mer grundligt och hur de relaterar till olika aspekter som kan vara viktiga att …

Kontakta oss

Vi finns här för dig. Meddela oss ditt ärende nedan så hör vi av oss.