Irrbloss | Belysning företag | Light By Sweden

FINANSIERA DIN LED-BELYSNING VIA NORDIC FINANCE

Nordic Finance Finansiering LED-belysning Förnybar energi

Nu är det smidigare än någonsin att ställa om till förnybar energi. Tillsammans med Light By Sweden hjälper Nordic Finance företag att investera i LED-belysning.

Genom att byta ut traditionell belysning med negativ miljöpåverkan till LED kan du göra stor skillnad för vår planets framtid och samtidigt spara upp till 60% i energikostnad. Det handlar om att sluta nyttja sådant som kräver hög energiåtgång och som innehåller farliga ämnen såsom Kvicksilver och istället ställa om till lågenergilösningar.

Enkelt att uppgradera

Det är idag enkelt att byta ut existerande belysning till toppmoderna lågenergilösningar för alla ändamål och med en teknik som är så pass fulländad att det inte utgör några hinder för att hoppa på tåget nu. Om du leasar eller hyr är det även möjligt att uppgradera och uppdatera din anläggning över tid.

Ekonomiskt fördelaktigt

Idag är vi mer elberoende än någonsin och det blir inte billigare, men du kan ta ett aktivt val att sänka dina elkostnader drastiskt. Med sänkta elkostnader kan du snabbt räkna hem investeringen för din belysning, troligtvis inom 18 månader, och om du väljer att hyra den så sparar du pengar från dag 1.

MÅNGA FÖRDELAR MED VÅR FINANSIERINGSLÖSNING

• Det är som regel inga startkostnader (ingen insats eller förskottsbetalning).
• Balansräkningen belastas inte. Därmed påverkas inte företagets långsiktiga betalningsförmåga negativt.
• Kostnaden för utrustningen är 100 procent avdragsgill.
• När avtalsperioden är över kan du välja vad som är nästa steg.

Så går det till

Det är enkelt och smidigt för ditt företag att finansiera LED belysning. När du har valt objekt tar vi på Nordic Finance fram ett avtal där det framgår vad avgiften är, hur ofta du ska betala, om kostnaden ska vara fast eller rörlig samt avtalslängd. När allt är klart köper vi loss utrustningen av Light By Sweden och du avtalar med dem om en lämplig leveranstid.

När avtalsperioden är över ligger valfriheten hos dig och det finns flera alternativ. Kanske vill du förlänga kontraktet eller köpa loss belysingen? Oavsett vilket så hjälper vi dig med en bra lösning.

Forserums verktygsindustri

Skräddarsydd finansiering

Vi vill att så många som möjligt ska kunna ställa om till grön energi. Eftersom alla verksamheter har olika ekonomiska förutsättningar så skräddarsys upplägget alltid av Nordic Finance utifrån varje företags unika situation. Finansieringskostnaden avgörs av flera faktorer: kreditvärdighet på ditt företag, typ av objekt, längd på avtalet och storlek på affären. Du kan alltid känna dig trygg med att vi utgår från Stibor, Stockholm Interbank Offered Rate, som är den dagliga referensräntan.

Belysning | Företag | Light By Sweden

Om Nordic Finance

Nordic Finance är sedan många år tillbaka en trygg och stabil aktör inom företagsfinansiering. Vi värderar både snabbhet och den personliga kontakten högt när vi ger små och medelstora företag möjlighet att växa genom rätt finansiering. Med över tio år i branschen kan vi vår sak. Våra kunder finns inom många olika områden och vi är experter på finansiering av förnybar energi.

Vill du veta mer? Kontakta Nordic Finance på 08-588 180 00 eller gå in på nordicfinance.com